Informace o nás

Již od roku 2007 jsme se pravidelně scházeli v aktivitách směřovaných našim dětem. Postupně jsme se rozšiřovali o další akce jako Pálení čarodějnic, Vítání jara, Sázení stromu na Den Země, Neckyádu, spousty výtvarných a řemeslných dílen…

Jako nutnost se nám jevilo, zastřešit vše nějakou oficiální organizací a tak se narodilo    

  TUDYZNUDY 

Náš kolektiv tvoří odborníci z řad pedagogů, psychoterapeuta, logopeda, akreditovaných lektorů, ale také třeba zkušených rodičů. Dohromady jsme prima parta, která nejenom že nezkazí žádnou legraci, ale také odvede veliký kus práce.

Jeden z "rodičů" tudyznudy je psychoterapeut a speciální pedagog s desetiletou praxí v práci s drogově závislými . Z jeho zkušenosti víme , jak je důležité u dětí a mládeže budovat zdravé sebevědomí, jak velkou roli hraje začleněnost člověka v sociálním prostředí, ve kterém žije. Proto na našich schůzkách podporujeme osobnost dětí, jejich sociální a emoční rozvoj a zaměřujeme se na vnitřní pohodu dětí i jejich rodičů. Snažíme se o aktivity směřující stále širší skupině lidí jak do počtu, tak do věku.

Jako další důležitý bod našeho programu vidíme setkávání se občanů Jevan i lidí z okolí. Není sporu o tom, že se nám žije lépe mezi lidmi, které známe, se kterýma se přátelíme a můžeme se s nimi vídat při příjemných setkáních.

Dík za podporu patří našemu zastupitelstvu, sponzorům, rodičům našich malých "klientů" a dalším ochotným dospělákům  za jejich pomoc při našich aktivitách.

 Kolektiv o.s.Tudyznudy