Celé Česko čte dětem

logo hranaté.jpg 

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich osobnosti. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Stačí 20 minut denně. Každý den.

K dnešnímu dni projekt Celé Česko čte dětem aktivně podpořilo přes 50 známých osobností ze světa kultury, umění a sportu: Václav Havel, jeho žena Dagmar, Michal Horáček, Zdeněk Svěrák,  Jan Hřebejk, Emma Srncová, Barbora Špotáková, Petr Nárožný, Jaromír Nohavica, Aneta Langerová, Michal Viewegh s ženou Veronikou, Petr Hapka, Ondřej Vetchý, Ivana Chýlková, Aňa Geislerová, Ondřej Pavelka, Monika Žídková, Martin Dejdar, Jan Přeučil, Vanda Hybnerová, Saša Rašilov, Petr Kostka, Jaroslav Dušek, Ester Janečková, Richard Krajčo, Arnošt Goldflam, Pavel Zuna, Kateřina Neumannová, Viktor Preiss, Libuše Šafránková, Dominik Hašek, Ewa Farna, Aleš Juchelka, Olga Sommerová, Olga Špátová, Eva Dřízgová, Helena Třeštíková, Pavel Jungwirth a Halina Pawlowská.


Proč je projekt Celé Česko čte dětem v dnešní době tolik důležitý?

Každodenní čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře - člověka samostatně uvažujícího, s rozsáhlými vědomostmi, které je sám schopen dále rozšiřovat.
Člověka kulturního, jenž postupuje eticky, člověka s představivostí, který si v životě umí poradit rozumem, nikoli silou.
Odklon od psaného slova je nebezpečný obzvláště v demokracii. „Národ, který málo čte, málo ví. Národ, který málo ví, se špatně rozhoduje - doma, na trhu, u soudu, u volebních uren," píše Jim Trelease, americký propagátor čtení dětem, a dodává: „Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu - to je velmi nebezpečná stránka demokracie."

Moudré knihy jsou také nositeli univerzálních morálních hodnot. Čtení učí děti rozeznávat dobro od zla a povzbuzuje k reflexi nad důsledky vlastních slov a činů. 

Pravidelné předčítání je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte. 


Všichni chceme, aby naše děti obstály proti vulgárnímu naparování v dospívajících kolektivech, proti nástrahám nabízených drog, proti primitivismu hracích automatů, proti podrývání autority učitelů.

Nemůžeme očekávat, že dítě přijde na svět s kompletním hodnotovým systémem.

Právě my mu musíme ukázat, čím je úcta, moudrost či solidarita.
Je totiž úkolem rodičů, aby vštěpili svým dětem morální hodnoty, které by měly v budoucnu vyznávat.

Dovolme dětem být dětmi a dejme jim co nejvíce prostřednictvím čtení, rozhovorů a společných chvil.

Co přináší pravidelné čtení dětem:

Þ      vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;

Þ      podílí se na emočním rozvoji dítěte;

Þ      učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově;

Þ      rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení;

Þ      formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život;

Þ      rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení;

Þ      je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

Koupí propagačních materiálů Celé Česko čte dětem pomůžete šířit myšlenky pravidelného předčítání a podílet se na rozvoji emocionálního zdraví dětí.
Propagační materiály si můžete prohlédnout zde.

Srdečně Vás zveme na naše webové stránky www.celeceskoctedetem.cz.